Technologia

Naszym Partnerem Strategicznym w zakresie technologii jest UV Design z Bydgoszczy – firma będąca autorem systemu Actualizer CMS do zarządzania treścią serwisów www.

Wspólnie z firmą UV Design opracowujemy i wdrażamy medyczne projekty internetowe o charakterze e-commerce i portalowym. Ścisła współpraca pozwoliła nam na osiągniecie efektu synergii w zakresie kompetencji, czego efektem jest tworzenie coraz lepszych rozwiązań internetowych dla naszych Klientów.

Charakterystyka systemu Actualizer CMS

Actualizer CMS jest aplikacją internetową, która pozwala na budowę i zarządzanie serwisem www dowolnego typu.

Wybrane cechy aplikacji:

 • łatwa edycja stron HTML w edytorze typu „Word” (nie jest potrzebna znajomość języka HTML);
 • łatwe zarządzanie menu strony www;
 • łatwa edycja i zarządzanie bazą ilustracji – zdjęcia dodawane do strony www są automatycznie skalowane i konwertowane do odpowiedniego formatu;
 • samodzielne generowanie formularzy na stronach www;
 • tworzenie stron www w różnych wersjach językowych;
 • dodawanie plików do pobrania (np. specyfikacji technicznych);
 • elastyczność – strona www obsługiwana przez system może mieć dowolny wygląd, układ, sposób nawigacji;
 • zgodność ze standardami – system posiada funkcje, które pomagają tworzyć nowoczesne i dostępne strony www.

Szczegółowe zestawienie funkcji i cech systemu Actualizer CMS:

 • zarządzanie strukturą serwisu – dowolna liczba zagnieżdżeń drzewa menu, przypisywanie odnośników do dowolnego menu;
 • dodawanie i edytowanie stron;
 • edycja w trybie wizualnym lub HTML;
 • edycja wizualna – (Internet Explorer lub Mozilla/Netscape);
 • kreator tabel – import z CSV (Excel);
 • obsługa plików multimedialnych: swf, flv, avi, mp3;
 • przypisywanie dokumentom okresów publikacji;
 • określenie metod ekspozycji dokumentów;
 • możliwość przypisania większej liczby stron do danej kategorii (np. lista aktualności);
 • możliwość przypisania jednej strony do kilku kategorii;
 • opcja znajdź i zamień (globalna zmiana treści w całym serwisie);
 • mechanizm komponentów i szablonów:
 • możliwość budowania własnych, dodatkowych elementów witryny;
 • możliwość definiowania szablonów układu stron dla edytora HTML;
 • menadżer ilustracji i mediów:
 • przeglądanie i wyszukiwanie ilustracji i plików multimedialnych (swf, flv, avi) na serwerze;
 • kopiowanie, usuwanie, przenoszenie plików, zarządzanie katalogami;
 • automatyczne skalowanie podczas dodawania nowego zdjęcia, generowanie powiększenia;
 • konwersja do formatów internetowych;
 • wsadowa konwersja ilustracji dla całego katalogu lub wybranego pliku graficznego;
 • automatyczne generowanie znaków wodnych według definiowanych dowolnych standardów;
 • edytor ilustracji:
  • skalowanie i kadrowanie ilustracji do dowolnych rozmiarów;
  • obrót, odbicia lustrzane;
  • korekcja nasycenia, jasności, kontrastu;
 • menadżer plików – dodawanie, usuwanie plików do pobrania, zarządzanie strukturą katalogów;
 • menadżer baz danych – tworzenie tabel w bazie SQL o dowolnie definiowanej strukturze i przeznaczeniu, automatyczny import z CSV (Excel) według definiowanych schematów importu, przykładowe zastosowania:
 • katalogi produktów, o dowolnie definiowanej strukturze,
 • księgi gości,
 • mechanizm zgłaszania błędów na stronie,
 • bazy zamówień,
 • systemy ogłoszeń,
 • lista dystrybutorów,
 • katalogi firm,
 • słownik,
 • faq,
 • kreator formularzy z opcją zapisu do bazy lub wysyłki e-mail;
 • system użytkowników witryny – możliwość tworzenia obszarów ograniczonego dostępu dla wybranej grupy użytkowników, dowolne definiowanie grup;
 • edycja szablonów – pełna kontrola nad wyglądem strony, prosta i dobrze udokumentowana składnia Smarty Template Engine pozwala na swobodę w definiowaniu układu witryny;
 • edycja arkusza stylów CSS – wizualny edytor pozwalający na zmianę cech layoutu witryny;
 • edycja elementów tekstowych: słowa kluczowe, meta-tagi, komunikaty i inne;
 • integracja z systemem statystyk eSpy, dowolność podłączenia zewnętrznych systemów (google analitycs);
 • wspomaganie pracy grupowej:
  • dodawanie i usuwanie redaktorów,
  • nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych działów i narzędzi w systemie,
  • ograniczenia w zakresie dostępu według IP lub klasy IP;
 • obsługa wielu wersji językowych:
  • odrębna zawartość dla wersji językowej,
  • możliwość zdefiniowania oddzielnych domen dla wersji;
 • obsługa systemu kodowania znaków ISO lub UTF-8;
 • edycja treści strony i menu na kopii roboczej – zmiany widoczne na stronie po zatwierdzeniu;
 • możliwość pracy w układzie dwu serwerowym – osobny wydzielony serwer redakcyjny i serwer www;
 • automatycznie generowana mapa serwisu;
 • automatycznie generowana mapa serwisu według standardu sitemaps.org dla wyszukiwarek internetowych;
 • automatycznie generowane pliki XML ze strukturą menu serwisu dla integracji z witrynami w technologii Flash;
 • wirtualne katalogi – adresy podstron w serwisie mają przyjazne nazwy, dobrze indeksujące się w wyszukiwarkach internetowych;
 • historia zmian dokumentów –  możliwość przywrócenia dowolnej wersji dokumentu z historii zmian.
 • Dodatkowe narzędzia i cechy systemu
 • newsletter – masowa wysyłka e-maili
 • pozwala komponować treść wysyłanego dokumentu, wstawiać ilustracje, linki do dokumentów
 • w serwisie www, wysyłać na adresy z bazy, zarządzać bazą mailingową;
 • mechanizm może wysyłać e-maile do wydzielonej bazy mailingowej lub spersonalizowane newslettery do bazy użytkowników witryny;
 • pozwala komponować wiadomości w dwóch trybach, jako zorganizowana lista aktualności lub obszar dowolnie edytowalny w edytorze HTML;
 • automat wysyłkowy
 • pozwala na automatyczne wysyłanie powiadomień o nowościach w wybranym dziale serwisu (subskrypcja);
 • RSS/Atom/iCalendar
 • system pozwala na generowanie kanałów powiadomień RSS/Atom lub import/eksport baz
 • w standardzie iCal (co pozwala na integracje np. z google calendar);
 • sonda
 • komponowanie interaktywnych sond na stronach www;
 • forum
 • miejsce dyskusji użytkowników, zakładanie nowych wątków, fora zamknięte, moderowane
 • możliwość pracy w trybie komentarzy;
 • menadżer bannerów
 • zarządzanie reklamą w serwisie www – wsparcie dla różnych form reklamy,
 • statystyki odsłon i kliknięć na bannery
 • kosz – usunięte elementy z systemu można przywrócić dzięki mechanizmowi kosza
 • eksport/import XML
 • dane, ustawienia, definicje struktur baz i formularzy można eksportować i importować dzięki mechanizmowi eksportu i importu XML;
 • kopia zapasowa SQL;
 • system kopii zapasowej pozwala na wykonanie i przywrócenie pełnej kopii bazy z/do pliku lub innej, zapasowej bazy SQL.