Kontakt

Redakcja mediPORTALS.pl
tel. 22 695-40-94

 

mediDIABETOLOG.pl – Portal dla Lekarzy i Profesjonalistów medycznych
e-mai: medidiabetolog@pzwl.pl

leczenieOKOLOOPERACYJNE.pl – Portal dla Lekarzy i Profesjonalistów medycznych
e-mai: leczenieokolooperacyjne@pzwl.pl

zakrzepyiZATORY.pl – Portal dla Lekarzy i Profesjonalistów medycznych
e-mai: zakrzepyiZATORY@pzwl.pl

NURSING.COM.pl – Portal dla Pielęgniarek i Położnych
e-mail: redakcja_nurisng@pzwl.pl

FORUMZDROWIA.pl – Portal dla Pacjentów
e-mail: forumzdrowia@pzwl.pl

Dział Sprzedaży i Reklamy
Monika Gramek
Kierownik
Dział Sprzedaży i Reklamy
tel. 22 695-40-45
e-mail: monika.gramek@pzwl.pl
mobile: 504 221 444

Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
tel. 22 695-40-40, fax 22 695-40-32

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Warszawa, ul. Czerniakowska 100, KRS: 0000124932,
NIP: 526-015-17-67, REGON: 010155284, Kapitał zakładowy: 500 000 złotych

Zobacz nasze serwisy: www.medidiabetolog.pl, www.leczenieokolooperacyjne.pl, www.zakrzepyizatory.plwww.nursing.com.pl, www.forumzdrowia.pl, www.pzwl.pl