Konkurs dla Facebookowiczów – konferencja Diagnostyka Prenatalna

Uwaga, konkurs!

Polub nas na Facebooku! Pierwsze 5 osób, które dołączą do naszych znajomych otrzymają od nas darmowe wejście na konferencję Diagnostyka Prenatalna, która odbędzie się 5 października w Warszawie. Dodatkowym warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgody na przekazanie danych osobowych do organizatora konkursu Centrum Edukacji Medycznej CEMED. W tym celu prosimy o przesłanie stosownej wiadomości email z Państwa Imieniem i Nazwiskiem na adres konkurs-mediportals@pzwl.pl. W sprawie dopełnienia formalności związanych z rejestracją skontaktuje się z Państwem organizator konferencji.

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Warszawa, ul. Czerniakowska 100, Nr KRS 0000124932, NIP: 526-015-17-67, regon 010155284, kapitał zakładowy: 500 000 złotych

  1. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która jest zarejestrowanym użytkownikiem portali mediportals.pl, otrzyma newsletter z linkiem do strony www konkursu oraz dołączy do fanów profilu mediportals.pl na portalu społecznościowym facebook.com umieszczonego pod adresem http://www.facebook.com/pages/mediportalspl/235294489898892
  2. Pięć pierwszych osób, które w okresie 01.10.2012 – 03.10.2012 dołączą do fanów profilu mediportals.pl w portalu społecznościowym facebook.com otrzyma możliwość darmowego wejście na konferencję Diagnostyka Prenatalna, która odbędzie się 5 października w Warszawie.
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres konkurs-mediportals@pzwl.pl wiadomości email z Imieniem, Nazwiskiem i adresem email oraz zgody na przekazanie tych danych organizatorowi konferecji – Centrum Edukacji Medycznej CEMED w celu zarejestrowania jako uczestnika konferencji.
  4. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby już zarejestrowane na konferencji.
  5. Wydawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu
    z przyczyn od niego niezależnych, tj. sił wyższych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za złe działanie serwerów oraz sieci Internet.
  6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt z organizatorem konkursu pod adres e-mail konkurs-mediportals@pzwl.pl

Leave a Reply